Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl

AKCES Edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j.  szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Sklepie Internetowym www.akcesedukacja.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla korzystania z:

  • zakupów w Sklepie Internetowym,
  • newsletera.

Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez operatora Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl wyłącznie do kontaktów niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j.

ul. Wysogotowska 9, 62-081 Przeźmierowo,

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391720, NIP 7811870649, Regon 301809094

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j. za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl, oraz komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę (otrzymywanie Newslettera).

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych AKCES Edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j. Aby całkowicie usunąć swój profil lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera należy skontaktować się z obsługą sklepu (sklep@akcesedukacja.pl), używając adresu email wykorzystanego do rejestracji lub wprowadzić stosowne zmiany w profilu swojego konta (adres: http://www.akcesedukacja.pl/wp-admin/profile.php).

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych jest traktowany jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Wszystkie osoby przetwarzające na użytek Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl dane osobowe posiadają odpowiednie upoważnienia wydane przez Administratora Danych Osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator Danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl osobom trzecim. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi – w drodze umowy pisemnej – przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Przetwarzanie innych danych użytkowników Sklepu Internetowego www. akcesedukacja.pl

Podczas pracy Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl zbierane są informacje zawarte w logach systemowych serwera (np. adres IP, data, czas pobytu na stronach). Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami.

Informacje o plikach cookie.

Inne strony internetowe

W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w sieci Internet, na stronach Sklepu Internetowego www.akcesedukacja.pl mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron znajdujących się w innych serwisach. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.