LEGO® Education

LEGO Education w szkole

Zaangażuj swoich uczniów w edukację z rozwiązaniami LEGO Education.

 

Stwórz więcej możliwości nauki w klasie, aby pomóc uczniom rozwinąć umiejętności niezbędne w  XXI wieku. Zobacz, jak nasze rozwiązania sprawdzają się do realizacji podstawy programowej i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

 

Sprawdź, jakich rozwiązań potrzebujesz

O LEGO® Education.

35 lat temu w firmie LEGO® zapadła decyzja, by wykorzystać sympatię wzbudzaną przez klocki LEGO® do uatrakcyjnienia procesu nauczania. We współpracy z nauczycielami i specjalistami z dziedziny dydaktyki opracowano szeroką gamę pomocy edukacyjnych. Dzisiaj dostępne są kompleksowe rozwiązania wspierające w nauce na każdym poziomie, od przedszkola po uczelnie wyższe, w każdej dziedzinie – STEM (skrót od Science, Technology, Engineering, Mathematics), a także języków obcych, czy nawet humanistyki. W USA blisko 20 000 szkół wykorzystuje rozwiązania LEGO® Education.

Ideą LEGO® ELEGO Education - zabawaducation nie jest dostarczenie zabawek do szkoły. Nie do końca chodzi też o dostarczenie pomocy dydaktycznych. Siła LE leży w wykorzystaniu pozytywnych skojarzeń dzieci z klockami LEGO® do wspierania kreatywności, rozbudzania wyobraźni i zachęcania do uczenia się. Staramy się przenosić te wartości do szkolnej klasy, by wspierać nauczycieli w kreowaniu bardziej angażującego środowiska, sprzyjającego procesowi edukacyjnemu. Poprzez zestawy LEGO® Education możliwe jest dostarczenie dzieciom namacalnych przedmiotów obrazujących zagadnienia, o których się uczą. To zmienia sposób, w jaki przebiega proces dydaktyczny.

W XXI wieku istotne są nowe kompetencje, które kształtowane są przy wykorzystaniu nowych narzędzi. Wierzymy, że wszystkie dzieci są kreatywne. Naszą rolą jest wesprzeć je w tym, by swoją kreatywność mogły odkryć i swobodnie wyrażać. W tradycyjnej szkole jest to trudne, ale jesteśmy przekonani, że można stworzyć takie szkolne środowisko, które będzie kreatywności sprzyjać.

By proces uczenia się był skuteczny, ważna jest motywacja wewnętrzna. Niestety, uczniowie często są motywowani negatywnie strachem, niskimi wynikami z egzaminu, czy presją w domu. My chcemy dać im coś tak ekscytującego, by sami zechcieli być tego częścią, uruchomić ich zaangażowanie, by chcieli być lepsi i uczyli się z przyjemnością.

Sposobem może być takie nauczanie, które będzie absorbować więcej zmysłów. Chcemy, by wykonywane zadania dawały frajdę.

Chcemy dać dzieciom szansę, by w szkolnej klasie miały możliwość używać swoich różnych zmysłów, a otoczenie zostało zorganizowane w taki sposób, by umożliwiało dobrą zabawę. Samo czytanie i słuchanie to za mało. Gdy temat dotyczy konstrukcji, niech uczniowie sami je zbudują. I nie tylko dlatego, że ten sposób nauczania jest efektywniejszy, ale także po to, by mogli odkrywać swoje własne talenty. By mając do wykonania różne zadania, mogli w lepszym stopniu poznawać samych siebie. Trudno to robić, gdy cała edukacja sprowadza się do pisania i czytania.

Ekosystem LEGO® jest otwarty i całymi garściami czerpie z tego LEGO® Education. Możliwość wykorzystywania różnych klocków do budowania zróżnicowanych konstrukcji pozwala tym silniej wspierać kreatywność.

 

 

LEGO® Education Innovation Studio

Oprogramowanie i materiały LEGO® Education

Wsparcie i serwis

Katalog LEGO® Education 2018

Oficjalny sklep LEGO® Education w Polsce