Maker

Tworzenie jest procesem wieloetapowym. Najpierw powstaje prototyp, który później jest modyfikowany i ulepszany w celu uzyskania najlepszego rozwiązania. Dzięki swojej prostocie oraz intuicyjności, system budowania klocków LEGO® stanowi idealne narzędzie do konstruowania prototypów. Każdy pomysł można w prosty sposób przekształcać i testować, a wszystko, czego potrzebujesz to zaledwie garstka klocków.

LEGO® Education Maker - ciągłość tworzenia i uczenia się

LEGO Education Maker to zbiór ćwiczeń wykorzystujący kultowe klocki LEGO, który jednocześnie jest inspirowany nieskrępowaną i radosną kreatywnością cechującą założenia idei Maker. Narzędzia umożliwiające zbudowanie szybkiego prototypu, a jednocześnie odpowiednie dla każdej grupy wiekowej, wymagają praktycznego podejścia i pracy zespołowej, a ich głównym celem jest rozwiązanie rzeczywistego problemu.

LEGO Education Maker stwarza dzieciom przyjazne oraz inspirujące środowisko, dzięki któremu mogą z ciekawością podążać w kierunku, który sami sobie wyznaczą. Opiekunowie mają jedynie zapewniać im wolność twórczą oraz warunki pracy umożliwiające tworzenie innowacyjnych i zaskakujących rozwiązań w odpowiedzi na codzienne problemy. Wyobraźnia dzieci staje się namacalnym owocem ich pracy.

Ćwiczenia LEGO Education Maker zawierają zajmujące wyzwania, których podjąć się mogą uczniowie na każdym etapie nauczania, od szkoły podstawowej po szkołę średnią. Rozwijają oni nie tylko umiejętności współpracy i komunikowania się, krytycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, lecz także, dzięki łatwym do programowania silnikom i czujnikom, zasadnicze kompetencje XXI wieku.

Poznaj plany zajęć przygotowane przez LEGO Education

45024 | wiek 3+

9689 | wiek 7+

45300 | wiek 7+

45544 | wiek 10+

Makerspace

Co to jest idea Maker?

W dobie rozkwitu ruchu „zrób to sam” (ang. DIY – Do It Yourself; Maker Movement), miliony osób na całym świecie z podekscytowaniem poszukują źródeł inspiracji. Są to miłośnicy rękodzieła, pedagodzy, przedsiębiorcy, właściciele małych firm oraz inni twórcy, którzy z pasji do majsterkowania potrafią stworzyć z dostępnych środków zupełnie nowe rozwiązania. Nieważne czy zajmują się wytwarzaniem ubrań, biżuterii, artykułów spożywczych, dzieł sztuki czy kolejnych przełomowych nowinek technologicznych – społeczność Maker skupiona jest wokół innowacyjnych i niecodziennych pomysłów związanych m.in. z rękodziełem i projektami naukowymi. Kultura Maker polega na celebrowaniu rozmaitych technik i metod tworzenia. Najważniejsza jest tutaj myśl przewodnia „zrób to sam”.

Każdy uczeń jest twórcą

Pracując z klockami LEGO, intuicyjnie tworzymy, budujemy oraz modyfikujemy, dzięki czemu nie ma żadnych przeszkód w kształtowaniu przez uczniów praktycznych umiejętności. Ćwiczenia Maker zapewniają inspirujące, bezpieczne i pomocne doświadczenia, które pomogą uczniom poznawać, współpracować a także łączyć różne techniki, dzięki czemu każdy z nich stanie się oryginalnym twórcą.

Co to jest Makerspace?

Makerspace to miejsce kreatywne, którego głównym celem jest tworzenie prototypów, a także dzielenie się wiedzą, eksperymentowanie, tworzenie, majsterkowanie i uczenie się. Przestrzeń Maker może być wyposażona zarówno w kilka podstawowych narzędzi, jaki i zaawansowane drukarki 3D, wycinarki laserowe, układy sterowania numerycznego (CNC), a nawet maszyny do szycia. Przestrzenie Maker mogą sprzyjać powstawaniu rozmaitych pracowni i warsztatów (Fab Lab, Hackerspace, Techshops), które łączą w sobie rozwiązania i założenia przestrzeni Maker oraz mają wspólny cel: inspirować do tworzenia.

Co to znaczy majsterkować?

Majsterkowanie to praktyczny sposób na nauczanie poprzez tworzenie. Umożliwia to poznanie działania nieznanych dotąd mechanizmów, kształtując jednocześnie podejście iteracyjne (etapowe i płynne udoskonalanie), a także zachęcając do korzystania z inżynierii odwrotnej (ang. reverse engineering) polegającej na kompleksowej analizie produktu. Dzięki temu uczniowie mogą projektować własne rozwiązania. Majsterkowanie może być pierwszym etapem w realizacji projektu Maker, za sprawą którego uczniowie będą korzystać z materiałów i zapoznać się z ich właściwościami oraz wzajemnymi oddziaływaniami.


5 kroków do stworzenia Makerspace

1. Wasz Makerspace może być wszędzie

Nie musisz wyznaczać specjalnych miejsc do przeprowadzania ćwiczeń Maker. Tworzyć można przecież wszędzie! Wiele szkół otworzyło swoje własne przestrzenie Makerspace w klasach, bibliotekach oraz laboratoriach, jednak takie zajęcia można przeprowadzać wszędzie umieszczając materiały na półkach, lub w wersji przenośnej, w skrzynkach lub na podkładkach LEGO.

2. Eksperymentuj z różnymi technikami

Twoi uczniowie mogą posiadać pomysły, które wykraczają poza asortyment zestawów klocków LEGO. Ćwiczenia Maker często łączą różne środki do wykonania szybkich prototypów, dlatego zalecamy wyposażyć uczniów w mały pakiet materiałów, który zawiera:

  • Arkusze papieru i tektury,
  • Guziki,
  • Tkaniny i włókna,
  • Przedmioty pochodzące z recyklingu oraz tworzywa wielokrotnego użytku,
  • Elementy przyrody,
  • Ołówki, kredki i pisaki.

Mieszanie różnych technik rozbudza wyobraźnię uczniów, a także rozwija ich kreatywność, rozumienie pojęcia estetyki oraz umiejętności w zakresie projektowania. Rozważ założenie „biblioteki materiałów”, do której włączysz dostępne pomoce. Taśma klejąca, klej i glina mogą zniszczyć klocki LEGO, dlatego lepiej zachęcać dzieci do eksperymentowania z gumkami recepturkami, wyciorami do fajek, przewodami oraz spinaczami do papieru.

3. Poszukaj inspiracji

Stworzyliśmy dla Ciebie całą gamę planów zajęć oraz treści realizowanych programów nauczania LEGO Education Maker dla szkół podstawowych i średnich, aby dostarczyć Ci jeszcze więcej pomysłów na inspirujące projekty i zagadnienia. Możesz również skorzystać z wielu ćwiczeń polegających na rozwiązaniu danego problemu lub z otwartych schematów, które znajdują się we wcześniejszych materiałach LEGO Education, ponieważ stanowią one doskonałą bazę do planowania ćwiczeń Maker. Oczywiście, inspiracje na tym się nie kończą. Twoi uczniowie zapoznają się z zagadnieniem życia w mieście? Niech zbudują nowy system transportu towarów, budynek mieszkalny albo most! Bohater ich lektury musi zmierzyć się z pewnym wyzwaniem? Niech zbudują rozwiązanie tego problemu! Odkrywanie Marsa? Zaprojektujcie nową kolonię, środowisko życia albo łazika. Dobrym pomysłem jest również zadanie pytania, co właściwie uczniowie chcą zbudować. Możliwości są nieograniczone.

4. Pomóż nabrać kreatywnej pewności siebie

Wszystkie projekty Maker skoncentrowane są wokół projektowania oraz kreatywnego rozwiązywania problemów. Rozwijaj sposób myślenia, który umożliwi uczniom naukę na własnych błędach. Zapewnij ich, że takie potknięcia często prowadzą do kolejnych odkryć. Dzielenie się pomysłami oraz świętowanie każdego sukcesu zmotywuje ich do tworzenia nowych rzeczy oraz rozwijania umiejętności. Jako nauczyciel przyjmujesz postawę, która ma na celu wspieranie Twoich uczniów, pomagając im myśleć, uczyć się, korzystać z wyobraźni oraz skłaniasz do bycia bardziej elastycznym i kreatywnym. Poprzez odpowiadanie pytaniem na pytanie, pobudzisz ich zaradność w trakcie rozwiązywania danego problemu. Empatia oraz rozwój społeczno-emocjonalny jest nieodłącznym elementem kształcenia Maker. Uczniowie tworzą społeczność twórców, którzy nieustannie dzielą się swoimi pomysłami oraz materiałami, a także nawzajem oceniają efekty swojej pracy.

5. Twórz Makerspace

Na koniec dnia, wraz ze swoimi uczniami tworzycie własną przestrzeń Maker – uzupełnioną o materiały LEGO Education. Nasze plany zajęć Maker oraz inne treści realizowanych programów nauczania LEGO skłaniają do kształcenia poprzez zabawę oraz majsterkowanie, a także pomagają czerpać najlepsze korzyści płynące z Makerspace:

  • Rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, kreatywności, zdolności uczenia się,
  • Budowanie solidnej wiedzy, zachęcenie do krytycznego myślenia oraz współpracy,
  • Stwarzanie szansy do podejmowania ryzyka, a także uczenie się na własnych błędach i akceptowanie ich,
  • Organizowanie przestrzeni przyjaznej uczniom, podkreślenie znaczenia pracy samodzielnej.

„Dziecięca motywacja oraz działanie pod wpływem inspiracji pojawiają się w obliczu szczerej chęci zrobienia czegoś, na czym im zależy. Najważniejszą powinnością nauczyciela jest więc dostarczenie uczniom odpowiednich narzędzi oraz zagwarantowanie nieskrępowanej swobody twórczej.” 

SEYMOUR PAPERT
dydaktyk oraz pionier konstruktywistycznego modelu uczenia się