Robotyka z LEGO Education

Edukacja wczesnoszkolna,
wprowadzenie do programowania

Wiek: 6 – 10 lat

Myślenie komputacyjne,
edukacja przyrodnicza

Wiek 7 – 10 lat

Informatyka, robotyka, fizyka, technika, przyroda, matematyka, …

Wiek: 10+