Polityka prywatności

AKCES Edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j.  szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach www.akcesedukacja.pl wraz z wszystkimi podstronami, w tym Sklepu Internetowego oraz konkursów i wydarzeń organizowanych przez AKCES Edukacja, a także w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne dla korzystania z niektórych usług w wymiarze określonym przez te usługi jak:

  • dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym,
  • udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez AKCES Edukacja,
  • otrzymywanie newslettera.

Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane  wyłącznie do kontaktów niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j.
ul. Wysogotowska 9, 62-081 Przeźmierowo
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000391720, NIP 7811870649, Regon 301809094

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez AKCES Edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j. za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu właściwej obsługi oraz świadczenia usług, dla których zostały dobrowolnie podane przez użytkowników.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych AKCES Edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j. Aby całkowicie usunąć swój profil lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera należy skontaktować się mailowo pod adres biuro@akcesedukacja.pl używając adresu email wykorzystanego do rejestracji.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych jest traktowany jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator Danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, innemu podmiotowi – w drodze umowy pisemnej – przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Przetwarzanie innych danych użytkowników www. akcesedukacja.pl

Podczas pracy  www.akcesedukacja.pl, w tym Sklepu Internetowego, zbierane są informacje zawarte w logach systemowych serwera (np. adres IP, data, czas pobytu na stronach). Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Informacje o plikach cookie.

Inne strony internetowe

W ramach standardowych mechanizmów funkcjonujących w sieci Internet, na stronach www.akcesedukacja.pl, w tym Sklepu Internetowego, mogą być prezentowane odsyłacze prowadzące do stron znajdujących się w innych serwisach. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.